"S mámou mě baví svět"

denní stacionář

Mikrojesle Brumov-Bylnice

obrázek jesleNová služba pro rodiče s dětmi.

Charita Valašské Klobouky byla úspěšná při podávání žádosti  v rámci projektu MPSV -  „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

Mikrojesle Brumov-Bylnice“malenka barva

 

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.

Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby.

V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou obrázek jeslea odpovídá věkovým a individuálním potřebám dítěte. V péči o děti se budou střídat 2-3 proškolené pečující osoby.

Zařízení bude v provozu od 1.9.2017 do 31.1.2020 v budově hasičské zbrojnice na adrese Mýto 463, Brumov-Bylnice.

Otevírací doba zařízení – každý všední den od 7:00 do 16:00.

Bližší informace MIKROJESLE BRUMOV-BYLNICE