"S mámou mě baví svět"

denní stacionář

Denní stacionář Brumov-Bylnice


  • Tel.: 605 063 239
 
Podzámčí 862, Brumov-Bylnice, 763 31

Cílové skupiny: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby:

dovoz služebním vozem


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Terezie Valčíková - vedoucí služby, sociální pracovník, metodik kvality Jarmila Nováková - ekonomický pracovník