Adresář

Osobní asistence

Tel.: 577 320 669, 739 344 072
Školní 944, Valašské Klobouky, 766 01
Vedoucí služby: Bc. Lenka Kalíková, DiS. - vedoucí,metodik kvality
Cílové skupiny: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

dovoz služebním vozem

Posláním Osobní asistence Valašské Klobouky je pomoc a podpora seniorů, osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, a to do takové míry, aby si zachovali soběstačnost, dodržovali běžné aktivity a své zvyklosti ve svém přirozeném prostředí.

Seznam lidí

Jarmila Nováková - ekonomický pracovník
Bc. Lenka Kalíková, DiS. - vedoucí,metodik kvality
Bc. Lenka Šerá - sociální pracovník
Bc. Lenka Kalíková, DiS. - vedoucí,metodik kvality