Antigenní testování veřejnosti

Na jednotlivé termíny je možné se zarezervovat na stránce 

https://charita-valasske-klobouky.reenio.cz

 

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Charita Valašské Klobouky nabízí ve spolupráci s městem Brumov-Bylnice  od úterý 23.2. možnost

antigenního testování pro veřejnost.

Testování bude probíhat pouze pro předem objednané, ve vestibulu kulturního domu v Brumově-Bylnici.

Provozní doba je připravena každé úterý od 8.30 – 10.30 a čtvrtek od 13.00 – 15.00 v intervalech po 10 minutách.

Přihlašování bude možné pouze pomocí emailové komunikace, abychom co nejvíce předešli chybám při rezervaci a zasílání výsledků testu.

Testování bude provádět proškolený zdravotnický personál Charity Valašské Klobouky.

Zároveň prosíme rodinné příslušníky občanů, kteří nemají vlastní email, nebo si sami netroufají na rezervaci, aby nabídli svou pomoc a tak zajistili komfortní průběh testování pro všechny.

Plošné antigenní testování obyvatel České republiky probíhá na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN v období od 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 a od tohoto data na základě MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN bez pevného termínu, až do odvolání. Mimořádným opatřením MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN se s účinností od 1.2.2021 zkracuje doba pro možné opakované bezplatné testy pro zájemce na max. jedenkrát za 3 dny.

Charita Valašské Klobouky jako zdravotnické zařízení s přiděleným IČZ 82270400 pomáhá zajistit novou kapacitu a dostupnost testování v regionu a preventivně předcházet šíření nákazy v pracovních kolektivech, ve školách a v rodinách, mezi příbuznými. Včasné odhalení onemocnění u jedinců může předcházet zahlcení a enormní zátěži na zdravotní systém. Může pomoci ochránit zdraví a zachránit životy, antigenní testy totiž s vysokou mírou spolehlivosti pomáhají odhalit i bezpříznakové přenašeče.

POZORNĚ SI PROSÍM PROČTĚTE A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY !!!

CO TEST ODHALÍ A CO NIKOLIV?  podobně jako PCR testy hledají i ty antigenní známky viru, které jsou aktuálně přítomné v těle. Liší se tak od testů protilátkových, které zjišťují, zda člověk nákazu v minulosti prodělal. Antigenní test zjišťuje přítomnost 2 vybraných bílkovin pro virus SARS-CoV-2 charakteristických (nejčastěji z hrotu, který virus používá k průniku do buněk). Když se jej podaří najít v odebraném vzorku z nosohltanu, na destičce testu dojde k chemické reakci, jejíž výsledek se odečítá. Antigenní test je sice méně přesný než laboratorní a kontrolní PCR test (nukleová kyselina se totiž laboratorně nemnoží a bere se v potaz jen takové množství viru, které se ve vzorku skutečně nachází), ale z hlediska dostupnosti i ceny je optimální pro screening průběhu nemoci v širší populaci. I tak je schopný detekovat onemocnění u bezpříznakových jedinců, nebo u příznakových dokonce i 1 den před jejich propuknutím. Optimální doba pro odběr od potenciálního kontaktu s nakaženým člověkem, při kterém mohl proběhnout přenos Covid-19, je 3-5 dnů.

KDO SI MŮŽE NECHAT ANTIGENNÍ TEST PROVÉST?   kdokoliv kdo má o testování zájem, testování je nepovinné a zcela dobrovolné, podmínkou je platné zdravotní pojištění žadatele

JE NĚKDO Z TESTOVÁNÍ ZCELA VYLOUČEN A NEMŮŽE SE JEJ ÚČASTNIT?  ANO, všichni tito lidé:
1. ten, kdo má onemocnění Covid-19 potvrzené a aktuálně jej prodělává;
2. ten, kdo onemocnění Covid-19 již prodělal, byl z tohoto důvodu v domácí izolaci/karanténě a od diagnostiky (pozitivního testu) zatím neuplynulo alespoň 90 dnů (pozn.: tento bod se netýká lidí, kteří neměli příznaky onemocnění a byli jen v preventivní karanténě, protože byli v možném kontaktu s pozitivní osobou, ale covid-19 jim přímo diagnostikován a prokázán nebyl)
3. ten, kdo v posledních 3 a méně dnech již prodělal antigenní (tzv. POC) nebo RT-PCR test s negativním výsledkem

JE MOŽNÉ TEST ABSOLVOVAT OPAKOVANĚ?  ano, nejdříve ale až 4. den po provedení předchozího odběru a negativního testu

KOLIK TEST STOJÍ?  testování je pro zájemce zcela bezplatné, zdravotnickému zařízení jej až následně proplácí zdravotní pojišťovny, proto je potřeba správně uvést a na místě zkontrolovat údaje přihlášeného - číslo pojištěnce a příslušnost ke zdravotní pojišťovně

ZÁSADNÍ A DŮLEŽITÁ PODMÍNKA K PROVEDENÍ TESTU?  provést rezervaci vyhovujícího a volného termínu na https://charita-valasske-klobouky.reenio.cz, poskytnout o sobě odběrnému místu dopředu všechny povinné a potřebné údaje (se všemi údaji je zacházeno v souladu s ochranou osobních dat a jsou použita pouze pro účely evidence testu)

KDE ODBĚRY A TESTY PROBÍHAJÍ?  ve vestibulu Kulturního domu v Brumově-Bylnici, Družba 1188, 763 31. Klienti vstupují jednotlivě a po odběru nečekají na výsledek, ten je jim následně zaslán na kontaktní email.

KDY ODBĚRY A TESTY PROBÍHAJÍ?  pro každého zájemce v jiný časový termín, který si dopředu z vypsaných a volných vybere a řádně zarezervuje; na test se prosím dostavte zhruba 5 minut před vybraným termínem

PROVEDENÍ TESTU BEZ PŘEDCHOZÍ ÚSPĚŠNÉ REZERVACE OPRAVDU NENÍ MOŽNÉ,
V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NA ODBĚRNÉ MÍSTO PROSÍM ANI NECHOĎTE!

CO KDYŽ MI PO PROVEDENÍ REZERVACE PŮVODNĚ ZVOLENÝ TERMÍN PŘESTANE VYHOVOVAT?  stornujte jej co nejdříve se o změně dozvíte přes odkaz, který máte v emailu potvrzujícím rezervaci úplně dole; teprve po provedení storna založte nový termín. Nenechte termín zbytečně uplynout, na uvolněné místo můžeme pozvat někoho dalšího.

KDO ODBĚR A TEST PROVÁDÍ?  odběry vzorku provádí zkušené odběrová zdravotní sestry

CO S SEBOU VZÍT NA ODBĚROVÉ MÍSTO?  kartičku zdravotní pojišťovny

JAK TEST PROBÍHÁ?  test probíhá výtěrem štětičkou z nosu

JAK DLOUHO TEST TRVÁ?  provedení testu trvá zhruba minutu, hned poté testovaný odchází a na výsledek nečeká, ten za ním posíláme elektronicky na email

JAKOU SADU K PROVEDENÍ TESTU POUŽÍVÁME?  testy provádíme německým výrobkem ABBOTT PANBIO™ COVID-19 Ag Rapid Test Device se senzitivitou - citlivostí 93,3% a specificitou dosahující 99,4%. Senzitivita - udává pravděpodobnost, že nakažený bude tímto testem správně diagnostikován jako nakažený, tedy jak velký podíl z celkového počtu nakažených test odhalí. Specificita - je naopak pravděpodobnost, že test u lidí bez nákazy opravdu ukáže, že jsou zdraví - jiank řešeno, kolik pravdivě negativních výsledků vyjde ze všech reálně zdravých lidí

JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK TESTU?  výsledek testu bude zaslán na Vámi uvedenou emailovou adresu, proto ji prosím dobře zkontrolujte!!!

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM NEGATIVNÍ / POZITIVNÍ?  vše je podrobně vysvětleno v emailu, který od nás po provedení testu dostanete

https://charita-valasske-klobouky.reenio.cz

Děkujeme všem za pochopení a těšíme se na společnou spolupráci při zvládání současné situace.