"S mámou mě baví svět"

denní stacionář

postní almužna 2017

Poselství papeže Františka k postní době 2017

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2017.pdf 

 

Postní almužna – čtyři v jednom

P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 1. Svobodný člověk dokáže udělat to, co je dobré, i když je to těžké. (Neznamená to, že dělá vždy a jen to, co je těžké).
  a.      vklad: rozhodnutí a námaha,
  b.      výsledek: dobro,
  c.       bonus: radost a pokoj v duši (dobrý pocit)
      Člověk závislý na „SVÉM JÁ“ dělá vždy jen to, co SE (mu) chce nebo SE (mu) nechce. SE chce vždycky to, co je snadnější a příjemnější.
  a.       vklad: „pohodička“ (wellness),
  b.      výsledek: zlenivění,
  c.       bonus: rozmrzelost.
       Postní almužna nabízí trénovat svobodu Božího dítěte, vítězit nad SE a tak následovat Pána Ježíše.
 2. Pane, ať vidím, prosil slepec Pána Ježíše. Prosme i my při společné modlitbě u svíce a postní kasičky, ať vidíme, ať si všimneme ve svém okolí těch, kdo jsou chudí a potřebují pomoc.
 3. Modleme se za ně.
 4. Dejme do kasičky spolu s obnosem, ušetřeným za „pohodičku“, která se dá koupit, lístek s jejich jménem, adresou, popř. návrhem, jak jim pomoci.  Popř. projednejte diskrétně s knězem nebo členem pastorační rady.

Nadmíru se divili a říkali (o Pánu Ježíši): "Dobře všecko udělal. I hluchým dává sluch a němým řeč." Mk 7,37

Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Mt 9,9

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Mt 16,24

To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vy abyste se radovali naplno." Jan 15,11


Zkusme to, a poznáme.
P. Bohumír Vitásek,
prezident ACHO
 

postni_almuzna_2017-letak.pdf