"S mámou mě baví svět"

denní stacionář

Charitní pečovatelská služba Brumov-Bylnice


Poslání služby:

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomoc a dopomoc osobám, které ji z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění potřebují při obvyklých denních činnostech. Služba je poskytována v přirozeném prostředí osob, a to takovým způsobem, aby byla zachována co nejvyšší míra soběstačnosti.


Kontaktní údaje:

adresa: 1.května 1104, 763 31 Brumov-Bylnice
vedoucí střediska: Martina Šenkeříková
e-mail: chps.bb@valklobouky.charita.cz
tel: 737 024 729, 577 320 669


Provozní doba služby:

terénní forma                                           
 • Pondělí:     6:00 - 20:00
 • Úterý:         6:00 - 20:00
 • Středa:       6:00 - 20:00
 • Čtvrtek:      6:00 - 20:00
 • Pátek:        6:00 - 20:00
 • Sobota:      7:00 - 14:00
 • Neděle:      7:00 - 14:00  
ambulantní forma  
 • Pondělí:     7:00 - 15:30
 • Úterý:         7:00 - 15:30
 • Středa:       7:00 - 15:30
 • Čtvrtek:      7:00 - 15:30
 • Pátek:        7:00 - 15:30


Služba je určena:

 • seniorům
 • osobám s chronickým onemocněním
 • osobám se zdravotním postižením, které zahrnuje:
           • tělesné postižení
           • mentální postižení – do stupně středně těžké
           • kombinované postižení
           • stav po úrazu, mozkové příhodě
 • rodiny s dítětem/dětmi


Věková struktura cílové skupiny:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)


Dokumenty: