"S mámou mě baví svět"

denní stacionář

Charitní pečovatelská služba Valašské Klobouky


Poslání služby:

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomoc a dopomoc osobám, které ji z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění potřebují při obvyklých denních činnostech.
Služba je poskytována v přirozeném prostředí osob, a to takovým způsobem, aby byla zachována co nejvyšší míra soběstačnosti.

Kontaktní údaje:


adresa: Školní 944, 766 01   Valašské Klobouky
vedoucí střediska: Helena Sukupová
e-mail: YaCCOfa6LTIk29bgXhHuaW7%WkvDRW7r
tel: 732 571 916, 577 320 669


Provozní doba služby:

Terénní forma:

 • Pondělí:     7:00 - 19:00
 • Úterý:         7:00 - 19:00
 • Středa:       7:00 - 19:00
 • Čtvrtek:      7:00 - 19:00
 • Pátek:        7:00 - 19:00
 • Sobota:      7:00 - 14:00
 • Neděle:      7:00 - 14:00  

Ambulantní forma: 

 • Pondělí:     7:00 - 15:30
 • Úterý:         7:00 - 15:30
 • Středa:       7:00 - 15:30
 • Čtvrtek:      7:00 - 15:30
 • Pátek:        7:00 - 15:30


Služba je určena:

 • seniorům
 • osobám s chronickým onemocněním
           • osobám se zdravotním postižením, které zahrnuje: 
           • tělesné postižení
           • mentální postižení – do stupně středně těžké
           • kombinované postižení
 • stav po úrazu, mozkové příhodě
 • rodiny s dítětem/dětmi


Věková struktura cílové skupiny:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)


Dokumenty: