"S mámou mě baví svět"

denní stacionář

Denní stacionář Brumov-Bylnice

Poslání služby:

Posláním Denního stacionáře Brumov - Bylnice je pomáhat seniorům, osobám se zdravotním postižením či chronickým onemocněním aktivně a smysluplně prožívat svůj život v prostředí co nejvíce podobnému rodině. Poskytovat takovou míru pomoci a podpory v sebe obsluze, kterou skutečně potřebují. Současně zajistit úlevu pečujícím rodinným příslušníkům v době, kdy musí do zaměstnání nebo si potřebují vyřídit osobní záležitosti.

 

 

Kontaktní údaje: 

adresa: Podzámčí 862, 763 31 Brumov-Bylnice
vedoucí střediska: Mgr. Irena Pavlůsková

e-mail: stacionar.bb@valklobouky.charita.cz
tel: 605 063 239, 577 320 669


Provozní doba služby:

 

 

 

 

  

 

 

 

Služba je určena: 

 • seniorům

 • osobám s chronickým onemocněním

 • osobám se zdravotním postižením, které zahrnuje:

          • tělesné postižení

          • mentální postižení – do stupně středně těžké

          • kombinované postižení

          • stav po úrazu, mozkové příhodě

Věková struktura cílové skupiny: 

 • mladí dospělí (19 – 26 let)

 • dospělí (27 – 64 let)

 • mladší senioři (65 – 80 let)

 • starší senioři (nad 80 let)

 

Dokumenty:

Vnitřní pravidla poskytování služby 1.1.17.pdf

Ceník DS 1.1.17.pdf