"S mámou mě baví svět"

denní stacionář

Rodinné a mateřské centrum Malenka

RMC Malenka je určeno především rodinám s dětmi od narození do předškolního věku. V letních měsících jsou připravovány i programy pro starší věkové kategorie (příměstské tábory). RMC Malenka se snaží o podporu prorodinné politiky, zejm. o podporu mladých rodin a mezigeneračních vztahů.  Snahou je podpora rodičů na rodičovské dovolené, utváření sociálních kontaktů mezi dětmi, zvyšování rodičovských kompetencí, posílení otcovské role ve společnosti,  příprava dětí na vstup do mateřské školy, apod. Programy mají zejména preventivní a prorodinný charakter. Centrum nabízí relaxační a odpočinkové aktivity, mezi ně patří např. kurzy cvičení těhotných maminek, cvičení žen, cvičení maminek a dětí různých věkových kategorií, pořádání  besed s odborníky. Dalšími aktivitami jsou kurzy keramiky, pletení  z pedigu, cvičení, kurzy studené kuchyně, zdravého pečení apod.  V létě je to pořádání pobytů pro maminky s dětmi s připraveným programem pro maminky i pro děti. V našich programech najdete pravidelné aktivity, mezi ně patří například aktivita „Šikulky“, zaměřená na společnou práci a tvoření rodičů a dětí, dále aktivita „Skokánci“, zaměřená na pohybové hry, zpívání dětí, hru na hudební nástroje. Tyto aktivity jsou doplněny nabídkou „montessori dílničky“, kdy si děti zdokonalují jemnou motoriku, učí se sami si hru připravit, uklidit, zklidnit se, soustředit se.Mezi další pravidelné aktivity patří dětský jarní a podzimní bazárek, mikulášská nadílka, tvoření adventních věnců a vánočních dekorací, velikonoční a jarní tvoření, katecheze s místním knězem, dětský karneval, dětský den, fotografování dětí, příměstské tábory pro děti v době letních prázdnin. Od loňského roku se naše centrum aktivně podílí na pořádání vítání nových občánků města Brumov-Bylnice.

Dne 20.3.2015 se naše mateřské centrum stalo členem Sítě mateřských center v ČR. 

Provozní doba:

Provozní doba je přizpůsobena jednotlivým programům.

 Pravidelně je centrum otevřeno v úterý, středu a čtvrtek od 8:00 do 12:00 h., mimo tyto otevírací hodiny probíhají různé odpolední dílny. Každé pondělí  od 8.00 do 12.00 h. je otevřena pobočka na „Zámku v Návojné“, která je určena pro rodiny z obcí Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota.  

 Kde nás najdete: 

RMC Malenka se nachází v centru města v bývalé základní škole, která roku 2011 prošla celkovou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení fasády).

RMC Malenka má k dispozici 2 místnosti, které slouží jako herna a místnost pro setkávání, dále je po dohodě se ZUŠ Valašské Klobouky využívána pro některé programy místnost ve 2. patře budovy. K dispozici je toaleta a šatna pro návštěvníky. Samozřejmostí je spousta hraček, relaxační míčkový bazén apod. 

RMC Malenka je financováno převážně z vlastních prostředků Charity Valašské Klobouky, z prostředků získaných vstupem rodin do centra. Dále jsme podporováni městem Brumov-Bylnice.

 Proto vítáme každou podporu, pro kterou se případně rozhodnete.

 DĚKUJEME!!!