„Nikdo není na světě sám pro sebe, je zde také pro všechny ostatní.“ (sv. Kateřina Sienská)

Podpora Zlínského kraje

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021" a "Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021". V letošním roce jsme byli podpořeni částkou 6.123.330,-Kč

Podpora měst a obcí

V roce 2021 můžeme poskytovat naše sociální služby lidem z regionu také díky podpoře měst a obcí. Město Valašské Klobouky podpořilo naši činnost částkou 244.100,-Kč; Město Brumov-Bylnice částkou 450.000,-Kč a dále obce Nedašov 20.000,-Kč; Nedašova Lhota 15.000,-Kč; Lačnov 5.000,-Kč; Střelná 5.000,-Kč. Další podporou jsou poskytnuté prostory pro provozování naší činnosti.

 

 

 

 

 

 

Parallax

AKTUALITY

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky