Rodinné a mateřské centrum MALENKA

Náplň služby:

RMC Malenka je určeno především rodinám s dětmi od narození do předškolního věku. V letních měsících jsou připravovány i programy pro starší věkové kategorie (příměstské tábory). RMC Malenka se snaží o podporu prorodinné politiky, zejm. o podporu mladých rodin a mezigeneračních vztahů.  Snahou je podpora rodičů na rodičovské dovolené, utváření sociálních kontaktů mezi dětmi, zvyšování rodičovských kompetencí, posílení otcovské role ve společnosti,  příprava dětí na vstup do mateřské školy, apod. Programy mají zejména preventivní a prorodinný charakter. Centrum nabízí relaxační a odpočinkové aktivity, mezi ně patří např. kurzy cvičení těhotných maminek, cvičení žen, cvičení maminek a dětí různých věkových kategorií, pořádání  besed s odborníky. Dalšími aktivitami jsou kurzy keramiky, pletení  z pedigu, cvičení, kurzy studené kuchyně, zdravého pečení apod.  V našich programech najdete pravidelné aktivity, mezi ně patří například aktivita „Šikulky“, zaměřená na společnou práci a tvoření rodičů a dětí, dále aktivita „Skokánci“, zaměřená na pohybové hry, zpívání dětí, hru na hudební nástroje. Tyto aktivity jsou doplněny nabídkou „montessori dílničky“, kdy si děti zdokonalují jemnou motoriku, učí se sami si hru připravit, uklidit, zklidnit se, soustředit se.Mezi další pravidelné aktivity patří dětský jarní a podzimní bazárek, mikulášská nadílka, tvoření adventních věnců a vánočních dekorací, velikonoční a jarní tvoření, katecheze s místním knězem, dětský karneval, dětský den, fotografování dětí, příměstské tábory pro děti v době letních prázdnin.

Dne 20.3.2015 se naše mateřské centrum stalo členem Sítě mateřských center v ČR.

Kontaktní údaje:

adresa: 1.května 1030, 763 31 Brumov-Bylnice
vedoucí služby: Marcela Fritschková
e-mail: 88yo4954X9m%Cf5d6eBl5eaqT-uk87j7T-M
tel: 733 755 932
https://www.facebook.com/malenkabrumov

Provozní doba:

Provozní doba je přizpůsobena jednotlivým programům a akcím.
Pravidelně je centrum otevřeno v úterý, středu a čtvrtek od 8:00 do 12:00 h., mimo tyto otevírací hodiny probíhají různé odpolední dílny. Nově od listopadu 2019 je v určených dnech otevřena i odpolední volná herna.

RMC Malenka je financováno převážně z vlastních prostředků Charity Valašské Klobouky, z prostředků získaných vstupem rodin do centra. Dále jsme podporováni městem Brumov-Bylnice.

 Proto vítáme každou podporu, pro kterou se případně rozhodnete.

 DĚKUJEME!!!