O nás

Charita Valašské Klobouky je nestátní nezisková organizace, která navázala na činnost dobrovolné charity, která zde působila již od roku 1998. Svoji činnost zahájila 15.3.2005, a to především díky místnímu duchovnímu otci Mgr. Karlu Janíčkovi a několika aktivním farníkům.Je účelové zařízení římskokatolické církve s právní subjektivitou.

Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, která tvoří s ostatními diecézními charitami v ČR Charitu Česká republika, která je členem mezinárodních složek Caritas Internationalis a Caritas Europa.


Poslání charity

CARITAS je milosrdná láska, projevující se službou bližním.

Naše poslání vychází ze sociální nauky katolické církve.

„Lidská osoba je a musí být počátkem, nositelem i cílem každého společenského zřízení. Důstojnost člověka je třeba vidět v tom, že má jako obraz Boží svou vlastní, jedinečnou hodnotu, kterou mu nemůže žádná instituce vzít. Každý jednotlivý člověk v sobě nosí svůj cíl, ale není prostředkem k nějakému společenskému cíli. “(11,58)


Chceme naplňovat Ježíšova slova „Amen, pravím vám, cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,40)


Činnost Charity Valašské Klobouky je soustředěna do několika oblastí. Jedná se o sociální služby - Charitní pečovatelskou službu provozovanou na střediscích Brumov-Bylnice a Valašské Klobouky, Osobní asistenci, Denní stacionář v Brumově-Bylnici, Rodinné a mateřské centrum, Půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Charitní šatník.


Finanční prostředky na svoji činnost získává z různých zdrojů. Na financování se podílí MPSV, Zlínský kraj, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice, okolních obcí, část nákladů je získávána z plateb klientů charitních služeb a dalším zdrojem jsou sponzorské dary.