Domácí zdravotní péče

Charakteristika služby:

Domácí zdravotní péče je služba, která je poskytována v domácím prostředí klientů a je indikována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici.Je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Službu zajišťují diplomované zdravotní sestry, které pracují samostatně bez odborného dohledu, celoživotně se vzdělávají a spolupracují jak s praktickými tak odbornými lékaři.

Poslání služby:

Cílem služby je umožnit lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve svém vlastním sociálním prostředí a zachovat nebo zlepšit kvalitu jejich života, a co nejvíce oddálit jejich umístění v nemocnici nebo ústavním zařízení. 

Kontaktní údaje:

adresa: Školní 944, 766 01   Valašské Klobouky
vedoucí služby: Pavla Nováková, DiS.
e-mail: ZsCjGKl77dyyS~kcf5prRb~lW5pJ
tel: 731 242 648

Provozní doba služby:

Provozní doba je závislá na potřebách klientů a doporučení lékaře.