Osobní asistence

Poslání služby:

Posláním Osobní asistence Valašské Klobouky je pomoc a podpora seniorů, osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, a to do takové míry, aby si zachovali soběstačnost, dodržovali běžné aktivity a své zvyklosti ve svém přirozeném prostředí.

Kontaktní údaje:

adresa: Školní 944, 766 01   Valašské Klobouky
vedoucí střediska: Bc. Lenka Kalíková, DiS.
e-mail: -8kF1YUSc8yu2~6gbdLhT65j4mnhTj
tel: 739 344 072

Provozní doba služby:

Služba je poskytována nepřetržitě v závislosti na kapacitě.

Služba je určena:

 • seniorům
 • osobám s chronickým onemocněním, které zahrnuje:
           • kardiovaskulární onemocnění
           • diabetes I. a II. stupně
           • nádorová onemocnění
           • onemocnění ledvin
           • roztroušenou sklerózu
           • epilepsii
           • astma
           • jaterní cirhózy
           • stomie
 • osobám se zdravotním postižením, které zahrnuje:
           • tělesné postižení
           • mentální postižení – do stupně středně těžké
           • kombinované postižení
           • stav po úrazu, mozkové příhodě 

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladší děti (6 - 10 let)
 • starší děti (11-15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Dokumenty:

Ceník OA.pdf