Osobní asistence

Poslání služby:

Posláním Osobní asistence je poskytovat pomoc a podporu seniorům a osobám se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Jedná se o osobní pomoc se zvládnutím každodenních dovedností a úkonů, které by si člověk dělal sám, nebýt zdravotního omezení nebo jiné znevýhodňující okolnosti.
Služba je poskytována v přirozeném prostředí člověka bez omezení rozsahu, místa a času, tj. ve všem, vždy a všude dle jeho potřeb a dohody s ním.

Cíl:

 Cílem je zajištění soběstačnosti člověka nebo podpora rozvoje jeho soběstačnosti, setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu.

Hlavním cílem Osobní asistence je zachování integrity člověka i navzdory jeho omezení, která plyne z nemoci, stáří, zdravotního postižení či jiné příčiny. Nezbytnou podmínkou pro to je úcta k jeho důstojnosti, životnímu stylu a k naplnění jeho smyslu života.

Dílčím cílem je:
 • Uživatel, který může navzdory své nepříznivé životní situaci žít v domácím prostředí.
 • Uživatel, který má i přes své zdravotní znevýhodnění zajištěny své běžné každodenní potřeby (vyplývající ze základních činností poskytovatele).
 • Uživatel, který si při obvyklých denních činnostech zachová maximální možnou míru soběstačnosti a samostatnosti.
 • Pomoc člověku, který k životu pomoc nebo podporu druhé osoby potřebuje, zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl (kompenzace těch činností, které uživatel nemůže vykonávat sám a které jej tak omezují v životě, v uspokojování osobních potřeb, při vzdělávání nebo v zaměstnání, prostřednictvím osobního asistenta).

Kontaktní údaje:

adresa: Školní 944, 766 01   Valašské Klobouky
vedoucí střediska: Bc. Anna Čurečková
e-mail: -8kF1YUSc8yu2~6gbdLhT65j4mnhTj
tel: 739 344 072

Provozní doba služby:

Služba je poskytována nepřetržitě v závislosti na kapacitě.

Služba Osobní asistence poskytuje službu lidem, kteří:

 • jsou v nepříznivé životní situaci
 • mají sníženou soběstačnost
 • chtějí zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, ale potřebují podporu či pomoc jiné osoby
 • bydlí v regionu působnosti služby

Snížená soběstačnost znamená omezení z důvodu:

   • věku
   • chronického onemocnění
   • zdravotního postižení, které zahrnuje:
      • tělesné postižení
      • mentální postižení – do stupně středně těžké
      • kombinované postižení
      • stav po úrazu, mozkové příhodě

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladší děti (6 - 10 let)
 • starší děti (11-15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Dokumenty:

Ceník _OA_1.7.22.pdf