Podpořte nás

Finanční a materiální pomoc

Pravidla pro osoby, které chtějí poskytnout dar Charitě Valašské Klobouky.

Způsob poskytnutí finančního daru:

Pravidla:

  • Pokud se rozhodnete poskytnout finanční dar, máte možnost zvolit si účel využití podpory. V každém případě však obdržíte písemný doklad o výši poskytnutého příspěvku a na vyžádání i další potvrzení pro finanční úřad, kde můžete, při přiznání daně z příjmu, uplatnit slevu ze základu daně. Odpočet mohou uplatnit jak fyzické tak i právnické osoby.
  • Mimo finanční podporu lze poskytnout i materiální dary, na které rovněž vystavíme potřebné potvrzení.
  • Finanční dary můžete předat příslušnému pověřenému pracovníkovi  v hotovosti nebo zasílat na náš účet
    1416658329/0800, vedeného u Česká spořitelna a.s..
    Dárcům vystavujeme potvrzení. Při převodu peněz z účtu na účet však můžeme vydat potvrzení teprve po telefonickém nebo písemném kontaktu, ze samotného čísla účtu nelze adresu dárce zjistit.