„Nikdo není na světě sám pro sebe, je zde také pro všechny ostatní.“ (sv. Kateřina Sienská)

Podpora Zlínského kraje

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022" - částkou 6.148.040,-Kč a "Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022" - částkou 440.500,-Kč.
 Dále byl podpořen projekt "Den pro rodinu""Sobě nablízku" z "Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit" částkou 55.000,-Kč.

Podpora měst a obcí

V roce 2022 můžeme poskytovat naše sociální služby lidem z regionu také díky podpoře měst a obcí. Město Valašské Klobouky podpořilo naši činnost částkou 271.100,-Kč; Město Brumov-Bylnice částkou 470.000,-Kč a dále obce Nedašov 20.000,-Kč; Nedašova Lhota 15.000,-Kč; Lačnov 5.000,-Kč; Střelná 7.000,-Kč; Lačnov10.000,-.

Projekt Charitní pečovatelsaké služby Valašské Klobouky, poskytovaný na území ORP Vsetín, byl finančně podpořen z  "Fond sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí zapojených do spolufinancování" částkou 24.400,-Kč.

Další podporou jsou poskytnuté prostory pro provozování naší činnosti.

 

 

 

 

 

 

Parallax

AKTUALITY

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky