„Nikdo není na světě sám pro sebe, je zde také pro všechny ostatní.“ (sv. Kateřina Sienská)

Podpora Zlínského kraje

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021" a "Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021". V letošním roce jsme byli podpořeni částkou 6.526.240,-Kč. Dále byl podpořen projekt Den pro rodinu z "Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit" částkou 25.410,-Kč.

Podpora měst a obcí

V roce 2021 můžeme poskytovat naše sociální služby lidem z regionu také díky podpoře měst a obcí. Město Valašské Klobouky podpořilo naši činnost částkou 244.100,-Kč; Město Brumov-Bylnice částkou 460.000,-Kč a dále obce Nedašov 20.000,-Kč; Nedašova Lhota 15.000,-Kč; Lačnov 5.000,-Kč; Střelná 5.000,-Kč; Poteč 6.000,-.

Projekt Charitní pečovatelsaké služby Valašské Klobouky, poskytovaný na území ORP Vsetín, byl finančně podpořen z  "Fond sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí zapojených do spolufinancování" částkou 40.000,-Kč.

Další podporou jsou poskytnuté prostory pro provozování naší činnosti.

 

 

 

 

 

 

Parallax

AKTUALITY

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky
Charita ČR
MPSV
Zlínský kraj
Město Brumov-Bylnice
TECHNODAT
Úřad práce
Město Valašské Klobouky