Adresář

Charitní pečovatelská služba Brumov-Bylnice

Tel.: 737 024 729
1.května 1104, Brumov-Bylnice, 763 31
Vedoucí služby: Martina Šenkeříková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

dovoz služebním vozem

dohled

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomoc a dop omoc osobám, které ji z důvodu věku, zdravotního postižení či
chronického onemocněn í potřebují při obvyklých denních činnostech . Služba je p oskytována v přirozeném prostředí
osob, a to takovým způsobem, aby byla zachována co nejvyšší míra soběstačnosti.

Seznam lidí

Mgr. Tomáš Naňák - statutární zástupce
Jarmila Nováková - ekonomický pracovník
Bc. Lenka Šerá - sociální pracovník
Bc. Lenka Kalíková, DiS. - metodik kvality