Adresář

Charitní pečovatelská služba Valašské Klobouky

Tel.: 577 320 669, 732 571 916
Školní 944, Valašské Klobouky, 766 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

 dovoz služebním vozem

dohled

 
chps

Seznam lidí

Mgr. Tomáš Naňák - statutární zástupce
Jarmila Nováková - ekonomický pracovník
Bc. Lenka Kalíková, DiS. - metodik kvality
Bc. Lenka Šerá - sociální pracovník