Adresář

Rodinné a mateřské centrum MALENKA

Tel.: 733 755 932
1.května 1030, Brumov-Bylnice, 763 31
Vedoucí služby: Marcela Fritschková - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt
Fakultativní služby: NE

RMC Malenka je určeno především rodinám s dětmi od narození do předškolního věku. V letních měsících jsou připravovány i programy pro starší věkové kategorie (příměstské tábory). RMC Malenka se snaží o podporu prorodinné politiky, zejm. o podporu mladých rodin a mezigeneračních vztahů.  Snahou je podpora rodičů na rodičovské dovolené, utváření sociálních kontaktů mezi dětmi, zvyšování rodičovských kompetencí, posílení otcovské role ve společnosti,  příprava dětí na vstup do mateřské školy, apod. Programy mají zejména preventivní a prorodinný charakter. Centrum nabízí relaxační a odpočinkové aktivity, mezi ně patří např. kurzy cvičení těhotných maminek, cvičení žen, cvičení maminek a dětí různých věkových kategorií, pořádání  besed s odborníky. Dalšími aktivitami jsou kurzy keramiky, pletení  z pedigu, cvičení, kurzy studené kuchyně, zdravého pečení apod.  V létě je to pořádání pobytů pro maminky s dětmi s připraveným programem pro maminky i pro děti. V našich programech najdete pravidelné aktivity, mezi ně patří například aktivita „Šikulky“, zaměřená na společnou práci a tvoření rodičů a dětí, dále aktivita „Skokánci“, zaměřená na pohybové hry, zpívání dětí, hru na hudební nástroje. Tyto aktivity jsou doplněny nabídkou „montessori dílničky“, kdy si děti zdokonalují jemnou motoriku, učí se sami si hru připravit, uklidit, zklidnit se, soustředit se.Mezi další pravidelné aktivity patří dětský jarní a podzimní bazárek, mikulášská nadílka, tvoření adventních věnců a vánočních dekorací, velikonoční a jarní tvoření, katecheze s místním knězem, dětský karneval, dětský den, fotografování dětí, příměstské tábory pro děti v době letních prázdnin. Od loňského roku se naše centrum aktivně podílí na pořádání vítání nových občánků města Brumov-Bylnice.

Seznam lidí

Jarmila Nováková - ekonomický pracovník